Silvaplana

Infos

Zona da planisaziun – prolungiaziun

Als 2 faverer 2015, cun publicaziun als 12 favrer 2015, ho la suprastanza cumünela relascho, sün fundamaint da l’art. 21 da la Ledscha chantunela davart la planisaziun dal territori, sur dals territoris dals quartiers Quarta Morta, Mürias e Curtins, üna zona da planisaziun cul böt dad examiner las reservas da zonas da fabrica da la vschinauncha e tuot tenor da las redimensiuner. L’examinaziun nun ho auncha pudieu gnir glivreda.
Il departamaint d’economia publica e fats sociels dal Grischun ho perque prolungio, sün dumanda da la suprastanza cumünela, la zona da planisaziun existenta sur dals territoris dals quartiers Quarta Morta, Mürias e Curtins per ulteriuors 2 ans, fin als 2 favrer 2023.
Düraunt la zona da planisaziun nu suos-cha gnir intraprais ünguotta chi difficultescha la nouva legislaziun executiva u chi cuntrasto a quella. Impustüt paun gnir permiss be progets da fabrica, sch’els nu cuntrafaun ni a la legislaziun in vigur, ni a la legislaziun previssa.
Quista decisiun po gnir contesteda infra 30 dis a partir da la publicaziun tres recuors da planisaziun tar la Regenza (art. 101 LPTGR).
Suprastanza cumünela Silvaplauna
Silvaplauna, ils 15 avrigl 2021

Publikation online: 15.04.2021  – PDF-Download


Gemeinden