Zuoz

Infos

Dumanda da fabrica

Oget da fabrica:Edifizi nr. 15° – sanaziun energetica dal tet e la fatscheda incl. fnestras e renovaziun lucarna da tet
Dumandas per permiss suplementers cun oblig da coordiner:H2: Permiss sgürezza da fö
ZonaUlteriur territori cumünel, zona d’agricultura
Patrun da fabrica: Maja Gilli, 7524 Zuoz
Autur da proget:Burri Bauleitungen, 7500 St. Moritz
Lö:Purtum, parcella 2469
Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in chancellaria cumünela. Objecziuns da caracter da dret public cunter quist proget sun dad inoltrer infra quist termin in scrit e cun motivaziun al cussagl cumünel.
Zuoz, ils 16 lügl 2020
Cussagl cumünel da Zuoz

Publikation online: 16.07.2020  – PDF-Download


Gemeinden