Zuoz

Infos

Dumanda da fabrica

Oget da fabrica:Müdamaint da l’ütilisaziun da la veglia staziun dal lift Albanas in ün restorant cun terrassa
Zona:Zona d’agricultura
Patrun da fabrica:Sessel- und Skilifte AG Zuoz, 7524 Zuoz
Autur da proget:Büro d’architectura Hans Hirschi SA,
7503 Samedan
Dumandas per permiss suplementers cun oblig da coordiner:H2: Permiss sgürezza da fö
Lö:Albanas, parcella 2971, parcella dret da fabrica 2539
Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in chanzlia cumünela. Objecziuns da caracter da dret public cunter quist proget sun dad inoltrer infra quist termin in scrit e cun motivaziun al cussagl cumünel.
Zuoz, ils 19 avuost 2021
Cussagl cumünel da Zuoz

Publikation online: 19.08.2021  – PDF-Download


Gemeinden